Kritériové druhy vtáctva

Dovoľte, aby sme Vám predstavili kritériové druhy vtáctva lokality CHVÚ - Parížske močiare. Vďaka ich prítomnosti v našej rezervácii bolo toto územie zaradené 1.2.2008 do zoznamu NATURA 2000.

Včelárik zlatý

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Užívateľské hodnotenie: / 7
SlabéDobré 

 

Merops apiasterfoto: Petr Tomáš

Merops apiaster

 • Hniezdi po celom území južného Slovenska
 • Počet hniezdiacich párov na Slovensku 700-1300
 • Hniezdi v blízkosti Parížskych močiarov
 • Hniezda v kolmých pieskových, sprašových a hlinitých stenách
 • Nad močiarom lovia rôzny hmyz, najmä vážky
   

No mp3 file found

 

Volavka biela (beluša veľká)

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Užívateľské hodnotenie: / 6
SlabéDobré 

 

Egreta alba (Ardea alba)foto: Martin Šabík

Egreta alba

 • Kladie 2-7 vajec, ktoré sa liahnu 25-28 dní
 • Mláďatá opúšťajú hniezdo po 6 týždňoch
 • Živia sa rybami, žabami, mlokmi, hlodavcami, ale aj plazmi/jašterice,hady/
 • Hniezdi v kolóniách, loví na zaplavených lúkach, ale aj na suchých poliach
 
 

Trsteniarik tamaryškový

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Trsteniarik tamariškovýfoto: Stanislav Harvančík

Acrocephalus melanopogon

 • Živí sa vodným hmyzom, ich larvami a komármi
 • Hniezdi 2x ročne
 • Kladie 3-6 vajíčok, ktoré sa liahnu 13-15 dní
 • Na Slovensku mimoriadne vzácny hniezdič
 • Hniezdenie s istotou zistené iba v tejto lokalite
 • Počet hniezdiacich párov 10-20
   

No mp3 file found

 

Hus divá

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Užívateľské hodnotenie: / 18
SlabéDobré 

 

Anse anserfoto: Jozef Lengyel

Anser anser

 • Je predchodkyňou husí domácich
 • Dĺžka života 15-20 rokov
 • Pravdepodobný hniezdič
 • Zistené 1 – 2 páry v hniezdnom období
 • V lokalite sa vyskytuje sporadicky koncom zimy a na jar
   

No mp3 file found

 

Bučiačik močiarny

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

 

Ixobrychus minutusfoto: Stanislav Harvančík

Ixobrychus minutus

 • Nepravidelný hniezdič do 3 párov
 • Hniezdi v trsti, raz ročne kladie 5-7 vají- čok, ktoré sa liahnu 17-19 dní
 • Mladé opúšťajú hniezdo za 25-30 dní
 • Žije v hustom trstí,močiaroch,brehoch vôd skrytým životom
 • Živí sa žabami,rybami,článkonožcami

No mp3 file found

 

Kaňa močiarna

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Užívateľské hodnotenie: / 11
SlabéDobré 

 

Circus aeruginosusfoto: Jozef Lengyel

Circus aeruginosus

 • Typický dravý vták, hniezdiaci v trstine
 • 4-5 vajec, ktoré sa liahnu 31-32 dní
 • Potrava- hlodavce, ryby, vodné vtáctvo
 • Pravidelný hniezdič
 • Odhadom hniezdi v NPR 15-25 párov

No mp3 file found

 

Chriašteľ malý

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

 

Porzana parvafoto: Martin Šabík

Porzana parva

 • Samec je zospodu modrošedý, zhora hnedý s čiernohnedými pruhmi.
 • Samice a mladý vtáci sú zospodu béžový
 • Potrava -malé bezstavovce a zelené časti rastlín
 • Hniezdi v tŕstí na hlbšej vode
 • Pravidelný každoročný hniezdič
 • Počet hniezdiacich párov 15-25
   

No mp3 file found

 

Kačica chrapľavá

PDFTlačiťE-mail

Lokalita - Kritériové druhy vtáctva

Užívateľské hodnotenie: / 2
SlabéDobré 

 

Kačica chrapľaváFoto: Jozef Lengyel

Glossary Link Anas Querquedula

 • Hniezdi na zemi
 • Kladie 8-11 vajíčok, ktoré sa liahnu  21-23 dní
 • Mláďatá sú sebestačné za 6 týždňov
 • Je najmenšia európska kačica
 • U nás je celoročne chránená
 • Počet hniezdiacich párov 1 – 5
 • Pravidelný hniezdič a migrujúci druh
   

No mp3 file found