Plošná orchana

Cieľom plošnej ochrany je zisťovanie v akom stave sa nachádzajú chránené územia a aké aktivity treba vyvinúť na dosiahnutie zlepšenia ich stavu. Naši členovia pri plošnej ochrane postupujú v dvoch skupinách. Prvú tvorí pešia hliadka a druhú revitalizačná skupina. V prípade negatívnych zistení, v ktorých bol porušený zákon o ochrane prírody sú o vzniknutej situácii oboznámené kompetentné úrady a orgány.

3. Revitalizačný tábor

PDFTlačiťE-mail

Aktivity - Plošná orchana

Práce na severnej strane lokality NPR - Parížske močiare úspešne ukončené.

Táto jednoduchá veta Vám však nepovie že dva týždne sa vyše 16 dobrovoľníkov nášho združenia spolu s dobrovoľníkmi z Nitry, ŠtúrovaPezinka, Nových Zámkov, Levíc a Bratislavy v tropických horúčavách lopotili v pote a často krát aj so zraneniami v poraste už z diaľky pripomínajúcom Brazílske dažďové pralesy len preto, aby zabezpečili návštevníkom lokality bezpečnú a kľudnú možnosť pozorovania divej prírody.

Poďakovanie patrí každému z nich a samozrejme

sponzorovy tohoto tábora firme SPEED LINE s.r.o. zo Štúrova 

Takže ak raz prídete na návštevu prosím upracte si po sebe... ušetríte nám čas a snahu na to, aby sme Vám - návštevníkom - na budúci rok pripravili ďalšie čarokrásne miesta pre Váš oddych v prírode.

 

Ukážte nám kade a My prejdeme!

Viac foto v galérii: 2015 - 3. Revitalizačný tábor

 

Medzinárodný deň zvierat 2014

PDFTlačiťE-mail

Aktivity - Plošná orchana

Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 

V sobotu 4.10.2014 bol Medzinárodný deň zvierat. Ako vieme prvým ornitológom a zakladateľom myšlienky pomoci zvieratkám bol svätý František, preto tento deň pripadol na jeho meniny.

Naše združenie pod vedením jeho predsedu Mateja Medveďa počas tohoto dňa uskutočnilo akciu v PR - Vŕšok pri Štúrove, kde sme sa zamerali na odstraňovanie nepôvodných náletových inváznych drevín a vylepšenie hniezdnych podmienok pre včeláriky zlaté.

Na akcii sa zúčastnilo 17 dobrovoľníkov: Oddiel zo združenia Slovenských brancov z Nitry pod vedením Martina Vrbiaka, Náš oddiel Mladí vlci - detský oddiel pod vedením Jozefa Takácsa a Elemíra Balázsa a náš dlhoročný kamarát Tibor Verbók s minibagrom z firmy pána Csabu Menyhárta Bunker s.r.o. zo Štúrova, ktorý nám túto pomoc poskytol sponzorsky, bez nároku na financovanie.

Za toto mu v mene zachovania našej krásnej prírody zo srdca ďakujeme, rovnako ako všetkým zúčastneným!

Akcia trvala od 08:00 do 11:50 a zmákli sme ju bez problémov a ujmy na zdravý všetci!

Viac foto z akcie nájdete vo fotogalérii: 2014 / PR - Vŕšok
 

 

SPARTA 2014

PDFTlačiťE-mail

Aktivity - Plošná orchana

Po troch rokoch príprav sa nám prvý krát podarilo úspešne zorganizovať "dvojtábor" pod názvom SPARTA 2014.

Tábor trval od 26.6.2014 do 6.7.2014 a skladal sa z 1. revitalizačného a 18. medzinárodného ornitologického tábora.

Účastníci revitalizačného tábora sa svojou činnosťou zapojili do udržiavacích prác v okrajových častiach NPR  - Parížske močiare, kde okrem iného vytvárali prieseky do trstiny pre ornitológov, ktorí si v nich rozložili svoje odchytové siete.

Revitalizačný tábor bol doménou študentov Prírodovedeckej fakulty UK - odboru Environmentalistiky.

 

Viac foto nájdete vo fotogalérií 2014 - Sparta 2014

 

Plošná ochrana 2013

PDFTlačiťE-mail

Aktivity - Plošná orchana

Naša posledná akcia so zameraním na revitalizačné práce sa uskutočnila 21.8.2013. Jednlo sa o sprístupnenie lokality severnej časti lokality NPR - Parížske močiare. Vykosili sme prechod cez krovie a trsťový porast v dĺžke 180m. V spolupráci s firmou Profmat a miestnym podnikateľom p. Imrichom Barusom sa nám spoločne podarilo doslova preklčovať sa cez neskutočne hustú vegetáciu. Priľahlé lúky sme zase pokosili v spolupráci s bratmi Bebiákovcami.  Ďakujeme všetkým menovaným za ich nezištnú pomoc!

Viac fotografí vo fotogalérii 2013 - Plošná ochrana