Nové možnosti.

PDFImprimerEnvoyer

Activités - Activités de patrouille

Note des utilisateurs: / 2
MauvaisTrès bien 

There are no translations available.

Dňa 15.1.2014 naše občianske združenie, združujúce na medzinárodnej úrovni strážcov prírody, obdržalo písomne výnimku Krajského Dopravného Inšpektorátu v Nitre, na jazdu nášho vozidla UAZ - 469 Bi po vyhradených komunikáciách 1., 2. a 3. triedy v okr. Nové Zámky a Komárno

Týmto kladným rozhodnutím a kladnou odpoveďou na našu žiadosť nám aj pán riaditeľ KDI v Nitre, aj pán riaditeľ KRPZ v Nitre Miroslav Michalčík, umožnili zväčšiť náš operačný priestor o 60km.

Naše vozidlo UAZ -469 Bi v tomto momentemôže byť použité nielen na činnosť na poli ochrany prírody a krajiny, ale aj na poli pomoci obyvateľstvu, alebo polícii a záchranným zložkám v prípade krízových situácii.

Ďakujeme riaditeľstvu KRPZ za dôveru!!!